Chương trình kích cầu du lịch gắn với việc thúc đẩy các ngành dịch vụ năm 2013 được Bộ VHTTDL triển khai đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu quan trọng của ngành Du lịch. 

Theo đó, năm 2013, du lịch Việt Nam đã đón trên 7,57 triệu lượt khách quốc tế, tăng 10,6% so với năm 2012, phục vụ trên 35 triệu khách du lịch nội địa, tăng 7,7% so với năm 2013. Tổng thu từ khách du lịch đạt 200 ngàn tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2012. Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã tích cực triển khai Chương trình kích cầu du lịch 2013, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, đồng thời giúp cho nhiều doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức do tác động của suy thoái kinh tế.

Với những kết quả đạt được, cùng nhiều nội dung trong Chương trình kích cầu 2013 vẫn còn có nhiều giá trị thực tiễn trong năm 2014, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh, chương trình kích cầu du lịch gắn với việc thúc đẩy các ngành dịch vụ năm 2013 vẫn được tiếp tục triển khai trong năm 2014.

Để việc triển khai thực hiện Chương trình thành công và hiệu quả trong năm 2014, Tổng cục Du lịch đã có văn bản số 196/TCDL-LH gửi Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố về việc kéo dài thời gian thực hiện Chương trình kích cầu du lịch năm 2013 đến hết năm 2014. Theo đó, Tổng cục Du lịch đề nghị Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố cần tổ chức sơ kết thực hiện Chương trình kích cầu du lịch 2013, tiếp tục phối hợp với các Sở Công Thương và các cơ quan liên quan trên địa bàn xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình kích cầu du lịch trong năm 2014 trên cơ sở các nội dung của năm 2013; hướng dẫn cho các doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục đăng kí tham gia Chương trình kích cầu du lịch 2014; thông báo cho các doanh nghiệp du lịch, thương mại và dịch vụ trên địa bàn tham gia giao lưu, chào bán các sản phẩm khuyến mại kích cầu tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM lần 2 (được tổ chức từ 3 – 6/4/2014).

Chương trình kích cầu du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ tập trung vào các nội dung:

– Đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế.

– Đẩy mạnh nhu cầu du lịch nội địa nhân dịp các ngày nghỉ, ngày lễ lớn của dân tộc và các sự kiện của ngành Du lịch được tổ chức trong.

– Phát động chiến dịch quảng bá tại chỗ đối với khách quốc tế đã đến Việt Nam và nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư địa phương.

– Phát động Chiến dịch bán hàng giảm giá vào mùa thấp điểm.

– Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

– Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá về Chương trình kích cầu du lịch.

 

Tags: ,