Cô người làm nói với bà chủ:

– Thưa bà chủ! Nếu bà không tin tôi thì thôi, bà hãy để cho tôi đi.

– Nhưng tôi rất tin cô. Tôi còn giao cả chìa khóa  hòm đựng đồ trang sức cho cô giữ cơ mà.

– Vâng thưa bà. Nhưng mà cái chìa khóa ấy không thể mở được hòm.

– !?

Cười thêm:

 

Tags: , , , ,