Kỷ niệm 50 năm ngày cưới, lúc mọi người đang chúc tụng vui vẻ, ông Tom kể cho bạn bè, con cháu nghe lợi ích của cuộc hôn nhân dài lâu.

– Kể đi Tom, ông học được gì từ những năm tháng tuyệt vời sống chung với vợ?

– Chà, ta học được rằng hôn nhân là người thầy tốt nhất trên đời này. Nó dạy ta lòng chung thủy, nhẫn nại, tự kiềm chế và cả sự tha thứ… và biết bao kiến thức giá trị khác nữa, những thứ mà đáng lý ta chẳng cần biết nếu còn sống độc thân.

Thư giãn thêm:

 

Tags: , , , ,